Al enige jaren kennen wij een Jeugdgemeenteraad, bestaande uit kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Son en Breugel. Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden.

De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Taken begeleiders

  • Begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen.
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad.
  • Overleg voeren met medewerkers van de gemeente.

Kenmerken begeleiders

  • Inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
  • Gevoel voor wat onder kinderen leeft
  • Ervaring met het werken met kinderen
  • Gevoel voor communicatie
  • Gevoel bij de rol en positie van de gemeente
  • Overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. Wij zorgen ervoor dat de begeleiders en de jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u hiervoor interesse? Dan kunt u een e-mail sturen aan Moniek en Kim, griffiers van de Jeugdgemeenteraad.

Meer informatie over de Jeugdgemeenteraad