Wat is het?

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Dat is de reden dat de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen subsidieert.

Hoogte van de subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2021 minimaal 6 jaar en nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 402,00 per cursusjaar voor individuele muzieklessen. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van €100,00 voor groepslessen. De groep moet minimaal uit 2 en maximaal uit 6 personen bestaan. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21 jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Meer hierover kunt u nalezen in de subsidieregeling muziekonderwijs

Hoe werkt het?

U kunt de subsidieaanvraag online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.

U dient het formulier vóór 1 december 2021 volledig in te vullen. Deze termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd. De gemeente beslist over uw subsidieaanvraag op volgorde van de datum van ontvangst. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een subsidie is toegekend wordt deze daarna zo snel mogelijk uitbetaald. 

Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1 december 2021 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 december 2021 indienen, maar uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de lessen.