Beiaardbespeling door Peter Bremer

Dit artikel is gearchiveerd op 02-11-2019.
Locatie: sonse Toren
Startdatum van het evenement 03-10-2019
Starttijd: 13:00
Einddatum van het evenement 03-10-2019
Eindtijd: 14:00