Dieren

Breugel 4.JPG

Precies op de scheidslijn van Son en Breugel (de Dommel bindt en scheidt beide kerkdor-pen) treft u het Hertenkamp waar zich diverse (boerderij)dieren bevinden. In het buitenge-bied vindt u voorts nog een tweetal maneges (Boszicht en Sonniushof).