Elke gemeente moet binnenkort een omgevingsvisie hebben. In de periode 2019 - 2021 zijn we samen met inwoners op zoek gegaan naar de toekomst voor Son en Breugel. Over de vraag waar we in Son en Breugel bijvoorbeeld nieuwe woningen gaan bouwen, hoe we omgaan met natuur, gezondheid, duurzaamheid en klimaat en de inrichting van ons bedrijventerrein en het buitengebied. Deze gezamenlijke zoektocht heeft geresulteerd in de ontwerp-omgevingsvisie "OOg op een zonnige toekomst!"  In deze ontwerp-omgevingsvisie kijken we vooruit naar 2050 en hoe we de koers van Son en Breugel daar naar toe zien.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt in de periode van 04 november 2021 tot en met 16 december 2021 officieel ter inzage bij de balies in het gemeentehuis.

U kunt ook de online-versie bekijken.

Tijdens de inzageperiode kunt u uw zienswijze indienen als u het ergens niet mee eens bent of verbeterpunten ziet:

  • Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Ontwerp-omgevingsvisie Son en Breugel; OOg op een zonnige toekomst!”
  • Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, dient u, voor dat de inzagetermijn afloopt, een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, via telefoon 0499 491 491.