Wat houdt het plan in?


De initiatiefnemer heeft een initiatiefvoorstel voorbereid voor de realisatie van 25 tijdelijke sociale huurwoningen. Er komen 25 huurwoningen, waarvan het grootste gedeelte binnen de sociale huurprijs valt.  De rest van de huurwoningen vallen in het middenhuur segment.  De woningen zijn allemaal duurzaam, gemaakt van natuurlijke materialen en comfortabel om in te wonen.

Wie bouwt?

Het is een project van  een particuliere initiatiefnemer. Verdere gegevens staan op de website www.bijenhofsonenbreugel.nl

Wilt u meer weten?

In welke fase?

Dit plan bevindt zich in de Planvoorbereidingfase. Nadat het eindplan akkoord is, zal het project via de aanvraag om een omgevingsvergunning tot realisatie komen (dus geen bestemmingsplanprocedure).

Welke fases doorloopt een plan?

  • Planvoorbereiding (voorwerk om tot een plan te komen)
  • Planprocedure (bestemmingsplanprocedure)
  • In uitvoering