Inwoners van Son en Breugel zijn al bewust bezig met het goed scheiden van hun afval. Wel merken we dat er bij PMD nog vaak onduidelijkheid is over wat er wel of niet bij mag. Vervuilde PMD zakken worden niet meegenomen door Blink, onze afvalinzamelaar. Afval uit deze zakken kan daardoor in de openbare ruimte terechtkomen. Bovendien worden sterk vervuilde zakken verbrand als restafval, wat leidt tot verlies van kostbare grondstoffen en hogere kosten. Dit willen we voorkomen. Daarom start de gemeente deze maand met de campagne “PMD, wat mag mee?”.

Meer weten? Kijk op www.sonenbreugel.nl/PMD