Het project Samen Fit en Veilig is een initiatief geweest vanuit de werkgroep Digidokters van Son en Breugel Verbindt en is een van de proeftuinen binnen Vitaal Brainport “De Stap naar Gezonder”.  Het project is opgezet om deelnemers (65+) op een plezierige manier in groepsverband te laten werken aan de elementen fitheid en veiligheid. Door in groepsverband met je gezondheid bezig te zijn kun je elkaar helpen en stimuleren in je onderlinge sociale contacten. In totaal hebben 26 deelnemers meegedaan aan het project, verspreid over 7 groepen. Elke groep had een eigen coach en bestond uit 3-5 deelnemers.

Fitheid

Voor wat betreft het FIT-deel hebben alle deelnemers een FitBit (smartwatch) en een weegschaal in bruikleen gekregen. De FitBit geeft aan o.a. aan hoeveel stappen ze hebben gezet. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de dokterspraktijk MC De Linden. Eens per maand beoordeelde een praktijkondersteuner (POH) de gedeelde gegevens en gaf toepasselijke tips en aanwijzingen. De deelnemers ervaren het als prettig dat er iemand ‘mee’ kijkt.

Veiligheid


Daarnaast het VEILIG deel. Veel mensen en vooral ouderen wonen alleen. Het is dan een veilig idee als ze deel uitmaken van een vertrouwd groepje dat op elkaar let: ieder meldt dagelijks met Whatsapp op de telefoon dat het goed gaat. Stel dat iemand zich op een dag niet meldt. Dan kan er iets gebeurd zijn. De groepsmaatjes komen dan in actie volgens een vooraf afgesproken protocol en alarmeren eventueel de omgeving (familie, vrienden, buren, et cetera ). Als een groep tenminste één alleenstaande omvat dan is het veiligheidsdeel al van belang.

DE STAP naar Gezonder

Het initiatief Samen Fit en Veilig maakt onderdeel uit van DE STAP naar Gezonder. DE STAP naar Gezonder (voorheen GROZzerdam) is een beweging met als doel om de zorg “om te keren”. Dit betekent dat we gaan denken in termen van “gezondheid” i.p.v. “ziekte” en daarmee preventief werken aan gezondheid (De stap (destapnaargezonder.nl)(externe link). Verschillende bewonersverenigingen uit Son en Breugel, zoals SonenBreugelVerbindt, werkgroep Kom Erbij, het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, de Seniorenraad en de Adviesraad Sociaal Domein, zetten zich samen met de gemeente, het sociaal domein (LEV-groep), de GGzE en de huisartsenpraktijken in voor een nog gezonder Son en Breugel met gezondere inwoners. Daarbij ligt de focus op de inwoners die dat het hardst nodig hebben.

Wilt u ook meedenken?

We willen bewonersinitiatieven die bijdragen aan een betere gezondheid ondersteunen met kennis en een kleine subsidie.

Wilt u bijvoorbeeld een wekelijks wandelgroepje starten of gezonde maaltijden koken met of voor bewoners uit uw buurt? Er is van alles mogelijk. Kunt u nog een extra duwtje gebruiken of zoekt u anderen die met u aan een idee willen werken? Laat het ons weten: neem contact op met projectleiders Joyce de Visser (jdvisser@mcdelinden.nl) of Julia Hiddink (j.hiddink@ggdbzo.nl).