De veiligheidsmonitor 2021 is klaar. De monitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap in Son en Breugel.
Wij doen hieraan één keer in de vier jaar mee.
 

De belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021:

  • Inwoners beoordelen de leefbaarheid van hun woonbuurt met een 8. De sociale cohesie is hoog. Inwoners zijn minder tevreden over de fysieke voorzieningen.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt is een 7,8. Veel mensen voelen zich veilig.
  • De meeste overlast in Son en Breugel wordt veroorzaakt door te hard rijden. Ook ervaren inwoners overlast door hondenpoep en parkeerproblemen.
  • Inwoners waren vooral slachtoffer van vermogensdelicten (diefstal/inbraak) en online oplichting of fraude.
  • Er is vaker dan gemiddeld sprake van een buurtpreventie app, waar inwoners ook vaak actief aan deelnemen.
  • Inwoners zijn tevreden over het optreden van de politie in Son en Breugel, maar minder tevreden over de zichtbaarheid van de politie.
  • Inwoners in Son en Breugel zijn weerbaar en zelfredzaam. Een kwart van de inwoners maakt zich weleens zorgen om iemand.