Burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

Algemene beleidscoördinatie

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening / frontoffice
 • Handhaving
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering
 • Nieuwe bestuursstijl

De burgemeester is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Contact

E-mailadres: 
Bestuurssecretaresse: Brigitte van Roosmalen via 06-40705741 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Wilt u de burgemeester spreken? Dat kan op woensdagochtend tijdens het spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Neem hiervoor contact op met bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Vermeld hierbij het onderwerp. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten.

Jelle de Jong

Wethouder Jelle de Jong is verantwoordelijk voor:

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Breugel Bruist
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Personeel en organisatie

Jelle de Jong is ook 1e loco-burgemeester.

Contact

E-mailadres: j.dejong@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Elke Coppens – Schuurmans via 06-40639961 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Jelle de Jong

Regionale Samenwerking

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Plaatsvervangend afgevaardigde Vergadering van Aangeslotenen Bizob

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 1e loco-burgemeester
 • Eigenaar Jelle de Jong Play Learn Change (bezoldigd)

Jan Boersma, wethouder

Wethouder Jan Boersma is verantwoordelijk voor: 

 • Financiën
 • Belastingen
 • Wijkbeheer (openbare werken)
 • Water/riool
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie Son (inclusief Dommelhuis)
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • Afval

Jan Boersma is ook 2e loco-burgemeester.

Contact

E-mailadres: j.boersma@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Brigitte van Roosmalen via 06-40705741 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Jan Boersma

Regionale Samenwerking

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD 
 • Plaatsvervangend lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur Blink
 • Afgevaardigde Vergadering van Aangeslotenen Bizob

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 2e loco-burgemeester
 • Lid bestuur Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt
 • Directeur / eigenaar J. Boersma – Beheer B.V.(bezoldigd)  hieronder vallen:
  • Genovaria B.V.
  • Aduk Consulting B.V.
  • Pallas Euro Management B.V.

Steven Grevink

Wethouder Steven Grevink is verantwoordelijk voor:

 • Sociale zaken
 • Welzijn
 • WMO
 • Armoedebeleid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Burgerparticipatie
 • Energietransitie
 • Natuur, natuurbeheer en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheidsbeleid
 • Communicatie

Steven Grevink is ook 3e loco-burgemeester.

Contact

E-mailadres: s.grevink@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Elke Coppens – Schuurmans via 06-40639961 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Steven Grevink

Regionale Samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur WSD Boxtel
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Blink
 • Lid regionaal bestuurlijk platform 'Een 10 voor de jeugd'
 • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21 voor de jeugd'
 • Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Lid Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
 • Lid regionaal overleg SGE-RES
 • Voorzitter werkgroep gezondheid Luchthaven Eindhoven Overleg
 • Lid bestuurlijk overleg randgemeenten Eindhoven Airport

Overige

 • 3e loco-burgemeester

Jeroen Wesselink, gemeentesecretaris


De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W. Daarnaast is de gemeentesecretaris algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Contact

E-mailadres: j.wesselink@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Brigitte van Roosmalen via 06-40705741 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Thema’s


• Brede welvaart: Jelle de Jong
• Brede integratie jongeren en beleid: Jelle de Jong
• Schaalsprong regio: Jan Boersma
• Ontwikkelingen Sociaal Domein: Steven Grevink
• Duurzaamheid en klimaat: Steven Grevink
• Inclusiviteit: Steven Grevink