Wat is het?

Wanneer sloopmelding/sloopvergunning nodig?

De sloopmelding is verplicht als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (hier geldt geen ondergrens in hoeveelheid).

In sommige gevallen is een sloopvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) nodig:

  • bij monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen is vereist (meestal in verband met archeologie).

Wat moet ik doen?

Sloopmelding/-vergunning indienen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met een termijn van 8 weken.

Zowel de melding als de vergunning kunt u online(externe link) regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD(externe link). Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning(externe link).

Bij de stukken die ingediend worden moet ook een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn (voor gebouwen na 1994 hoeft dat niet).

Extra informatie

Wat kost het?

Een sloopmelding is gratis.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen kost € 430,00