Burgemeester Hans Gaillard en wethouder Jos de Bruin houden wekelijks een open spreekuur voor alle inwoners van Son en Breugel.

Wat houdt het spreekuur in?

Iedere woensdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met burgemeester Hans Gaillard in het nieuwe gemeentehuis en iedere dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met wethouder Jos de Bruin in De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel.
Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo'n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met het college van gedachten te wisselen.

Afspraak maken 

Iedereen is welkom op het spreekuur. Wij vragen u voor het spreekuur van Hans Gaillard een afspraak te maken bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl . Voor het spreekuur van wethouder Jos de Bruin is een afspraak maken niet nodig. We stellen het wel op prijs - in verband met de planning van de agenda - dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur 'vol' is, noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer en maken we in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een andere wethouder spreken?

Wilt u een andere wethouder spreken? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. De bestuurssecretaresses bespreken dan met u de mogelijkheden voor een gesprek met een wethouder of een medewerker van de gemeente.