Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen

Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,- per jaar. Deze tegemoetkoming moet u aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend in de periode 15 oktober tot 15 december 2022.

Aanvragen kan op twee manieren:

 1. U vult het papieren aanvraagformulier in. U levert het formulier in bij het CMD (adres: Kerkplein 5, 5691 BB) of op het gemeentehuis (adres: Raadhuisplein 1, 5691AL);
 2. U dient de aanvraag digitaal in via de knop op deze pagina. De bewijsstukken moet u in dat geval digitaal aanleveren. Maak in dat geval een scan of een foto van het document.

Aanvragen tegemoetkoming

Wie kan deze tegemoetkoming ontvangen?

U kunt deze tegemoetkoming krijgen als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft in de jaren 2019, 2020 en 2021 uw volledige eigen risico zorgverzekering (€ 385,- per jaar) voldaan;
  OF
 • U heeft in 2021 een eigen bijdrage CAK betaald in verband met een Wmo-voorziening.

Verder kunt u de tegemoetkoming alleen krijgen als u:

 • Op de datum van uw aanvraag tenminste 1 maand woonachtig bent in de gemeente Son en Breugel conform inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • In 2021 een inkomen heeft ontvangen dat niet hoger is dan de hieronder vermelde bedragen. Kijk hiervoor naar de bedragen zoals deze worden vermeld op de jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie;

Personen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd

Gehuwd/samenwonend

€ 26.411,00 (130%)    

Alleenstaande (ouder)

€ 20.834,00 (130%)    

Personen vanaf de AOW-leeftijd

Gehuwd/samenwonend

€ 29.237,00 (130%)

Alleenstaande (ouder)

€ 21.333,00 (130%)

Personen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd, met inwonende kinderen die geen fiscaal inkomen ontvangen

Gehuwd/samenwonend

€ 30.474,00 (150%)    

Alleenstaande (ouder)

€ 24.039,00 (150%)    

Personen vanaf de AOW-leeftijd, met inwonende kinderen die geen fiscaal inkomen ontvangen

Gehuwd/samenwonend

€ 33.735,00 (150%)

Alleenstaande (ouder)

€ 24.615,00 (150%)

Het betreft de bedragen die op uw jaaropgave(s) staan.

Schriftelijke bewijsstukken

De volgende bewijsstukken dienen te zijn bijgevoegd:

 • Kopie bankpas of kopie van rekeningafschrift (uw naam en IBAN moet duidelijk zichtbaar zijn)
 • Overzicht van uw zorgverzekeraar van het betaalde eigen risico over 2019, 2020 en 2021
 • Kopie van de factuur van de laatst betaalde eigen bijdrage CAK in verband met een Wmo-voorziening in 2021
 • Bewijsstukken van uw inkomen over 2021 (jaaropgave(s) werkgever en/of uitkeringsinstantie) en van uw partner (indien van toepassing)

Vragen of uitleg nodig?

Mocht u vragen hebben over de regeling of het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van het cluster Werk en Inkomen, via telefoonnummer

0499-491491 (tussen 9.00 en 11.00 uur). U kunt hier ook om een papieren formulier vragen. Dit wordt aan u opgestuurd.

Privacy

De gemeente Son en Breugel hecht veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van deze aanvraag.