Direct regelen

Wat is het?

Regeling voor inwoners met zorgkosten

Wij hebben een regeling om inwoners met bepaalde zorgkosten tegemoet te komen. Deze regeling heeft betrekking op het jaar 2020. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor twee doelgroepen:

  • Inwoners met een Wmo-voorziening: Inwoners die in 2020 een eigen bijdrage hebben betaald voor de Wmo.
  • Inwoners  die het Eigen Risico Zorgverzekeringswet volledig betalen:  Inwoners die over de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks het volledig eigen risico in het kader van de Zorgverzekeringswet hebben betaald.

Hoogte van de tegemoetkoming

Het bedrag dat over 2020 wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt in ieder geval niet meer € 300,-.

Inkomensgrens

De regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en van de gezinssamenstelling.

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd:
Gehuwd/samenwonend per partner  € 13.135,00 (130%)  
Alleenstaande (ouder) € 20.640,00 (130%)    
Personen vanaf de AOW-leeftijd:
Gehuwd/samenwonend per partner  € 14.282,00 (130%)
Alleenstaande € 20.816,00 (130%)

Personen met inwonende kinderen zonder fiscaal inkomen:

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd:

Gehuwd/samenwonend per partner € 15.156,00 (150%)
Alleenstaande (ouder) € 23.816,00 (150%)

Personen vanaf de AOW-leeftijd:

Gehuwd/samenwonend per partner € 16.479,00 (150%)
Alleenstaande € 20.018,00 (150%)

* Het betreft de bedragen die op uw jaaropgave(s) staan. 

Wanneer uw bruto inkomen lager is dan bovenstaande bedragen kunt u een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Wanneer u voor een tegemoetkoming in aanmerking wilt komen, dient u daarvoor een aanvraagformulier in te vullen.  Uw aanvraagformulier moeten wij voor 15 augustus 2021 van u ontvangen.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden, invullen en opsturen naar: 

Postbus 8
5690 AA  Son en Breugel

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het gemeentehuis of bij het CMD aan de Europalaan 2.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over deze regeling kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen via  telefoonnummer 0499-491491 en  vragen naar de administratie van Werk en Inkomen.