Onderzoek Toponderzoek

Het bureau Toponderzoek heeft in onze opdracht een onderzoek naar de leesintensiteit en waardering van de pagina "Gemeentenieuws" uitgevoerd.
Het onderzoek is online uitgevoerd via het burgerpanel TipSonenBreugel en via een openlink gedeeld via social media in de periode van 31 maart t/m 18 april 2022. In totaal hebben 335 mensen de vragenlijst ingevuld.

Enkele resultaten uit de rapportage:

  • 92% van de respondenten geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het gemeentelijke nieuws. Hiervan leest 66% wekelijks het nieuws en 18% dagelijks.
  • Ons nieuws wordt op verschillende plekken gelezen: 83% noemt het huis-aan-huisblad en 38 % noemt onze social media.
  • Op de vraag via welk middel ze het nieuws het liefst lezen, zet 52% van de respondenten de krant op de eerste plaats en staat bij 81% de krant in de top 3. Onze social media staat bij 41% in de top 3.
  • 82% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat wij onze pagina Gemeentenieuws blijven publiceren.

Conclusie

Het onderzoek maakt duidelijk dat het publiceren van de pagina gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad van toegevoegde waarde is voor inwoners. Deze pagina blijft een belangrijke communicatiemiddel naast onze digitale middelen. 

Verschillende communicatiemiddelen

Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben om kennis te nemen van ons gemeentelijk nieuws. Om zoveel mogelijk inwoners te kunnen bereiken, zetten we diverse middelen in.

We hebben zelf verschillende online middelen tot onze beschikking, zoals de website, Facebook, Twitter en LinkedIn. We beschikken zelf niet over een offline middel dat veel inwoners tegelijk bereikt. Een wekelijkse pagina gemeentenieuws in een lokaal huis-aan-huisblad biedt ons de mogelijkheid ons nieuws onder de aandacht van veel inwoners te brengen. Met de inzet van dit offline middel zorgen we er in ieder geval ook voor dat inwoners die niet digitaal vaardig zijn kennis kunnen nemen van ons nieuws.
Een offline alternatief voor adverteren in een huis-aan-huisblad is het periodiek zelf samenstellen en verspreiden van een huis-aan-huisnieuwsbrief o.i.d.. In het kader van duurzaamheid en het grote bereik van het huis-aan-huisblad hebben we tot nu gekozen voor het publiceren in een lokaal huis-aan-huisblad.

Waarom een onderzoek?

Wij publiceren relevant gemeentelijke nieuws en een korte samenvatting van de bekendmakingen wekelijks op onze pagina Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Mooi Son en Breugelkrant. Begin 2023 eindigt van rechtswege de overeenkomst met de Mooi Son en Breugelkrant. Dat betekent dat er een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden. Ter voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van de pagina Gemeentenieuws wilden we graag inzicht verkrijgen in de waardering en de leesintensiteit van van deze pagina.