Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Direct regelen

Registering in Son en Breugel

When you move to the Netherlands from a country abroad, or when your stay in the Netherlands will last for 4 months or more, you must register with the De Basisregistratie personen, BRP (Registration Municipal Personal Records database). Within 5 days after your arrival in the Netherlands, you will have to register in person with the municipality where you will reside. Partners and children travelling with you, must also be registered in person.

Afspraak maken: +31 499 491 491

Hoe werkt het?

Inschrijving vanuit het buitenland moet u persoonlijk doen, binnen vijf dagen nadat u bent aangekomen in Nederland.

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente: telefoonnummer +31 499 491 491.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Termijn inschrijving

De gemeente heeft vier weken de tijd om uw inschrijving in orde te maken en doen dat zo snel mogelijk. Meestal is binnen 1 – 2 weken uw inschrijving in orde.

Aanmelden zorgverzekeraar

Zodra de inschrijving rond is kunt u zich aanmelden bij een zorgverzekeraar. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan op een actueel woonadres en dat u in het bezit moet zijn van een BSN. De zorgverzekeraar krijgt van de gemeente een berichtje vanaf wanneer u staat ingeschreven in de BRP. U krijgt dan met terugwerkende kracht een verzekering.

Importeren van uw auto

Zodra de inschrijving rond is kunt u bij de gemeente een uittreksel kopen. Daarmee kunt u bij de douane aantonen dat u in NL woont en uw auto importeren.

Extra documenten voor uw inschrijving

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving. Dat geldt als:

  • U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen. U heeft schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
  • U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. U heeft een bewijs van uitschrijving nodig.

  • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
  • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
  • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
  • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
  • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).