De afkondiging van transportschaarste door TenneT heeft tot gevolg dat met ingang van vandaag er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer worden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikaansluitingen). Dat betekent dat dergelijke aansluitingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) niet meer beschikbaar zijn. Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting wensen.


TenneT en Enexis starten met onderzoek naar de haalbaarheid van ‘congestiemanagement’. Zij verwachten hier minstens 6 maanden voor nodig te hebben. Congestiemanagement heeft tot doel de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door met grote verbruikers afspraken te maken over de momenten waarop ze elektriciteit afnemen. Mocht er daardoor, of door het inleveren van aansluitingen, ruimte ontstaan, zal door de netbeheerder worden bezien of belanghebbenden, zoals bekend op de interesselijst, kunnen worden aangesloten. Dit zal in een kleiner geografisch gebied worden verdeeld. Er kunnen hier dus regionale verschillen gaan ontstaan. Op dit moment is daarover nog niets te zeggen.

Geen gevolgen voor aansluitingen voor woningen

Met nadruk moet worden vermeld dat de transportschaarste geen gevolgen heeft voor aansluitingen kleiner dan 3 x 80A. Deze aansluitingen betreffen onder andere de aansluitingen voor woningen. Omdat in de prognoses hiermee rekening is gehouden, kunnen deze vooralsnog worden aangesloten. De woningbouwopgave zelf staat dus niet ter discussie. Wel kunnen voorzieningen in de wijk (grotere winkels), waarvoor nog geen aansluiting is geregeld, niet worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden van Enexis en Tennet.