Son en Breugel maakt zich op voor de toekomst.
Samen op weg naar 2050!

Elke gemeente moet binnenkort een omgevingsvisie hebben. Hierin bepalen we, het liefst samen met u waar we in Son en Breugel bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen, waar komen zonnepaneelweiden en windturbines, waar komen onze bedrijven en hoe gaan we om met onze natuur, gezondheid en duurzaamheid?

Uw ideeën hierover vinden we heel belangrijk! In 2019 hebt u als inwoner al twee keer kunnen meedenken over deze visie. De inbreng die toen door inwoners is gegeven hebben we gebruikt om de omgevingsvisie verder vorm te geven. We hebben dit vertaald naar een eerste concept van de visie, die u nu al kunt bekijken.

Maar zoals dat hoort bij het ontwikkelen van een visie liggen er nog een aantal vragen op tafel. Daarover willen we heel graag uw mening horen.
Over de conceptvisie en de vragen willen we met u  in gesprek op woensdag 31 maart 2021 van 19.30 tot 22.00 uur.
Deze sessie zal in verband met Corona digitaal zijn.

Doet u mee?

Aanmelden kan nu via: omgevingsteam@sonenbreugel.nl o.v.v. naam en emailadres.

We kijken uit naar uw (digitale) komst!
Gemeente Son en Breugel
Wethouder John Frenken

omgevingswet
Logo omgevingsvisie Oog voor Son en Breugel