Wat is het?

De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) is de verkoopwaarde van een pand op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. Als het pand in de loop van het jaar is gebouwd of verbouwd, wordt deze waardeverandering meegenomen in de waardering.

De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen en is bepalend voor de hoogte van uw onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat moet ik doen?

Taxatieverslag

Om de WOZ- waarde te bepalen, stelt de gemeente jaarlijks een taxatieverslag op. De gemeente berekent de waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald.

Taxatieverslag opvragen

U kunt online uw WOZ gegevens en het taxatierapport inzien.

(Link werkt het beste in Google Chrome)

U komt op mijnoverheid en kunt dan via 'wonen' naar Woz-gegevens.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken, dit is gratis.

Openbaarheid WOZ-waarden

U kunt de WOZ-waarden van woningen van de gemeente raadplegen in het landelijk loket(externe link).

Meer weten

Raadpleeg de veelgestelde vragen(externe link) WOZ.