De Japanse duizendknoop (JDK), Fallopia japonica, is een "invasieve exoot”. Een exoot is een plant (of dier) die hier van nature niet voorkomt. Invasief wil zeggen dat deze zich enorm snel vermeerdert, ten koste van de natuurlijke vegetatie. En dat niet alleen: met zijn sterk wortelstelsel worden wegen, leidingen en gebouwen door de JDK aangetast. Een bijzondere en ongewilde plant, die moeilijk uit te roeien is.

Historie van de Japanse duizendknoop

Vanwege zijn mooie bladeren en bloemen was deze plant ooit in tuincentra verkrijgbaar. Maar tegenwoordig is men deze plant liever kwijt dan rijk. Hij komt inmiddels op allerlei plaatsen voor. Hoe? Dat weten we niet precies. Het kan zijn dat tuinbezitters de plant jaren terug in de tuin hebben gezet. Mogelijk is het groenafval van deze plant in de natuur terecht gekomen of in de groenbak. Hierdoor konden de wortel- of stengelstukjes, die tot compost verwerkt werden, uitgroeien tot enorme struiken. JDK-afval moet dus in de grijze bak, om te worden verbrand!

Bestrijdingsmanieren

Talloze manieren om de Japanse duizendknoop uit te roeien zijn al geprobeerd, bijvoorbeeld door het inzetten van een voor de JDK specifieke bladvlo. Andere methodes zoals bevriezing, verhitting, afdekken (al dan niet met een onkruiddoek) helpen niet voldoende. Ook het gebruik van chemicaliën zoals glyfosaat, begrazing door varkens of schapen, uitgraven, elektrificatie helpt niet. Gemeentes kost het jaarlijks veel geld om de JDK in toom te houden. Rijkswaterstaat is ook nog zoekende naar de beste bestrijdingsmethode. Bij het Wasven in Eindhoven werd met succes de methode van uitputting toegepast. Dit hield in dat ze bijna wekelijks de dan weer verschenen bovengrondse delen afstaken. Met als gevolg dat de plant uitgeput raakte. De JDK is daar bijna uitgeroeid.

Vrijwilligers helpen, met resultaat!

Joep Thurlings werkte als vrijwilliger bij het Wasven. Na zijn verhuizing naar Son en Breugel vond hij, in samenwerking met de gemeente, een aantal vrijwilligers om op een aantal locaties via uitputting de JDK te bestrijden. Op twee locaties waren twee jaar geleden containers nodig om vooral de aanwezige bovengrondse delen af te kunnen voeren. Daarna begon het wekelijks afsteken. Vorig jaar werden wekelijks afvalzakken vol wortels en jonge scheuten afgevoerd.

Op een derde locatie werden vanaf dit voorjaar aanwezige stengels en vooral uitgegraven wortels verwijderd. Circa 7 m3! Op alle drie de locaties worden wekelijks nog maar 2 zakken aan scheuten verzameld en afgevoerd. De JDK is daar nagenoeg uitgeput. Intussen wint de natuurlijke vegetatie op deze locaties steeds meer terrein.

Herkennen van de plant

Op de site van Wageningen University Research kun je foto's van de JDK(externe link) in alle stadia vinden. Opvallend is dat jonge scheuten roodbruin van kleur zijn en dat bij de knopen -dat zijn de plaatsen waar de bladeren aan de stengels zitten- de stengels een beetje roodbruin gekleurd zijn. Dit hebben andere planten niet.

Oproep: meld een locatie!

Gemeente Son en Breugel kent 24 JDK-locaties. Indien u een locatie in Son en Breugel kent die niet in de lijst staat, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk doorgeven via JDK@sonenbreugel.nl of via de website van de gemeente Son en Breugel.

Als alle locaties bekend zijn, zal de gemeente per locatie bekijken wat er ondernomen kan worden om de JDK in heel Son en Breugel uit te roeien. We willen zo spoedig mogelijk een totaalplaatje van JDK in Son en Breugel hebben. Over een á anderhalve maand is het groeiseizoen afgelopen. Vanaf half maart verschijnen nieuwe scheuten uit de grond en kunnen we volgens een plan verder gaan met het verwijderen.

Vrijwilligers gezocht!

Wilt u graag een steentje bijdragen aan het bestrijden van de JDK? Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Stuur een bericht naar JDK@sonenbreugel.nl en we zorgen dat er contact met u wordt opgenomen.