Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. We willen daarom zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-08-2022 en gaat over de inhoud van de website: www.sonenbreugel.nl

Naar aanleiding van de inspectie door Cardan Technobility (15 augustus 2022) volgens de WCAG 2.1, niveau AA hebben wij verbeterpunten doorgevoerd en openstaande technische verbeterpunten doorgegeven aan de leverancier. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de gestelde eisen van de wet digitale toegankelijkheid. 

Het toegankelijkheidslabel van www.sonenbreugel.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Bekijk hier het onderzoeksrapport van sonenbreugel.nl uitgevoerd door Cardan Technobility (pdf)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden

  • Controle vóór publicatie: De productpagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Wizenote. 
  • Toetsing: Periodiek worden alle interne en externe links regelmatig getoetst door een automatische toetstool.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Onderzoek: De webredactie onderzoekt regelmatig onze website en de gevonden problemen worden direct opgelost. Daarnaast wordt er elk jaar een inspectie uitgevoerd door Cardan Technobility (WCAG 2.1 inspectie niveau AA). Daarnaast wordt er elk jaar een inspectie uitgevoerd door Cardan Technobility (WCAG 2.1 inspectie niveau AA).

Extra toelichting:

Hoewel het nog niet verplicht is om alle PDF bestanden toegankelijk te publiceren, zijn wij bezig om deze toegankelijk te maken of te vervangen.