We zijn gestart met het inventariseren van circulaire kansen op Ekkersrijt. Door grondstoffen en reststromen te inventariseren, brengen we circulaire kansen in kaart. Stichting InduSym ondersteunt hierbij:

“Met data gedreven analyses en fysieke circulariteitscans brengen we in beeld welke reststromen vrijkomen op het bedrijventerrein. We lopen door uw bedrijf en kijken naar de processen, prullenbakken en reststromen. Voor materialen die nu weg worden gegooid zoeken we een nieuwe bestemming om hun waarde te behouden. Door en voor ondernemers, van afval naar grondstof ” , Mattijs Bouwmans

Meld u aan voor een circulariteitscan binnen uw organisatie en draag bij aan een onderdeel van het Grote Oogst programma van Provincie Noord-Brabant. De eerste 20 circulariteitscans worden betaald door de Gemeente Son en Breugel en Rabobank.

Voor meer informatie, neem contact op met mattijs@indusym.nl