Accountmanager bedrijven

Als ondernemer zit u vaak vol ideeën en plannen. Als gemeente denken wij graag met u mee over de mogelijkheden en impact op de omgeving.

Roel Welten is onze accountmanager bedrijven. Hij is uw eerste aanspreekpunt.

U kunt bij Roel terecht met allerlei vragen over ondernemerschap:

 • starten van een onderneming;
 • vestigen van een bedrijf of verplaatsen daarvan;
 • gemeentelijk beleid;
 • procedures;
 • (wettelijke) regels;
 • beschikbare kavels;
 • grondprijzen et cetera.

Daarnaast heeft Roel de volgende taken:

 • Hij coördineert, begeleidt en bewaakt de procedures. Het streven daarbij is de doorlooptijd van de verschillende procedures zo kort mogelijk te houden
 • Hij bezoekt regelmatig ondernemers. Hierbij kunnen plannen, problemen en wensen van bedrijven worden aangekaart
 • Hij neemt deel aan overleg met ondernemersverenigingen OVSB en Ondernemersvereniging Ekkersrijt
 • Hij onderhoudt contacten met buurgemeenten, Metropoolregio Eindhoven (MRE, Kamer van Koophandel, regionale economische samenwerking van het stedelijk gebied Eindhoven genaamd 1-loket en andere adviesinstanties op het  gebied van economische zaken en recreatie en toerisme)  
 • Hij informeert, inspireert en stimuleert (startende) ondernemers

Heeft u als ondernemer vragen?

Neem dan contact met mij op via:

r.welten@sonenbreugel.nl of 06-51359175

Roel Welten

Accountmanager bedrijven