Regionale samenwerking

Onze gemeente is een zelfstandige gemeente. Wel werken we intensief samen met andere organisaties in de regio.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is een gemeenschappelijke regeling van 21 regiogemeenten op het gebied van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van veiligheid en het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de gezondheidszorg. 

Werkvoorziening de Dommel 

De Werkvoorziening de Dommel (WSD-Groep) is een partner voor gemeenten en werkgevers en biedt oplossingen voor personeelsvraagstukken. De WSD helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. 

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert de taken op het gebied van personeel en organisatie, financiën, informatievoorziening en automatisering uit voor de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. 

Metropoolregio Eindhoven 

De Metropoolregio Eindhoven is een flexibele, energieke netwerksamenwerking van en door 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Gezamenlijk werken we aan uitdagingen op het gebied van Economie (Brainport Eindhoven), Mobiliteit, Energietransitie en de Transitie van het Landelijk Gebied. 

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)


Negen gemeenten, waaronder Son en Breugel, hebben een convenant ondertekend om gezamenlijk de ambities uit het Brainportprogramma te realiseren. Bezoek de website van Stedelijk Gebied Eindhoven.