Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Presentatie informatiebijeenkomst 27 maart en opbrengst straatgesprekken

De informatie die we woensdag 27 maart hebben gegeven in de bijeenkomst en de opbrengst van de straatgesprekken willen we graag met u delen. 

Veel gestelde vragen

We hebben veel gestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet en onderverdeeld in:

  • Algemene informatie
  • Informatie voor eigenaren
  • Informatie voor huurders

Algemeen

Wat is de Wvg?

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) houdt in dat de gemeente een eerste recht van koop vestigt op bepaalde percelen (grond en bebouwing). De eigenaren zijn dan niet meer vrij om hun perceel (grond, woning en dergelijke)  aan een willekeurig iemand te verkopen. Kiest een eigenaar voor verkoop, dan moet eerst een aanbieding worden gedaan aan de gemeente.

Waar wordt de Wvg in Son en Breugel toegepast?

Deze wordt toegepast op een aantal percelen in een deel van de wijk Breeakker. De gemeenteraad heeft op 20 april 2023 definitief besloten tot de vestiging van het voorkeursrecht in een gedeelte van de wijk Breeakker.

Waarom het voorkeursrecht?

De Wvg biedt ons als gemeente de mogelijkheid om meer grip op de grondmarkt te krijgen, zodat we in de toekomst meer mogelijkheden hebben voor herontwikkeling.

Wat doet de gemeente Son en Breugel met de woningen die ze aankoopt?

We nemen de panden in beheer en verhuren de woningen tijdelijk. Als dit niet mogelijk is vanwege de staat van het pand, kijken we naar een andere oplossing.

Hoe staat het met de plannen voor de herontwikkeling van De Breeakker?

Er zijn nog geen plannen. We verwachten dat we de omgeving rond de zomer kunnen informeren over hoe we het plan samen met hen willen vormgeven.

lk heb vragen over de Wvg aan de gemeente. Bij wie kan ik terecht?

Dat kan bij de heer Schook, Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid via 06 - 36268740 of via o.schook@sonenbreugel.nl.

Voor eigenaren

U blijft baas van uw eigen huis

Het voorkeursrecht betekent niet dat sprake is van onteigening of dat de in de panden gevestigde bedrijven weg moeten. U blijft dus baas van uw eigen perceel/woning/pand.

Hoe lang rust het voorkeursrecht van de gemeente op mijn perceel?

Het voorkeursrecht geldt voor een periode van 3 jaar. In deze periode van drie jaar moet er een plan voor het gebied worden uitgewerkt in de vorm van een  vastgesteld bestemmingsplan of omgevingsplan. Afgesproken is dat het plan er in het vierde kwartaal van 2024 zou moeten liggen.

Komt er geen vastgesteld bestemmingsplan of omgevingsplan, dan vervalt het voorkeursrecht. Komt het plan er binnen drie jaar, dan rust het voorkeursrecht nog 10  jaar langer.

In die tussentijd kan de gemeente besluiten om aangeboden panden/percelen/woningen niet te kopen en daarmee het voorkeursrecht voor die panden/percelen/woningen te laten vervallen.

Staat het voorkeursrecht in de weg van zelfrealisatie door mij als eigenaar?

Het voorkeursrecht geldt alleen als u van plan bent uw perceel/woning/pand te verkopen. Zolang u hiervoor geen plannen heeft, bent u vrij te doen met uw perceel/woning wat u wilt.

Moet ik mijn huis verplicht aanbieden aan de gemeente en verhuizen?

U hoeft uw perceel/woning/pand niet verplicht aan te bieden. U bent niet verplicht te verkopen. Het voorkeursrecht betekent dat wanneer u uw pand/woning wil verkopen, wij het eerste recht op koop hebben.

Moet ik verkopen?

Nee. U bent niet verplicht om uw perceel/woning/pand te verkopen. Als u uw perceel/woning/pand wel wilt gaan verkopen, dan bent u door het vestigen van het voorkeursrecht verplicht deze eerst aan ons aan te bieden. Ziet de gemeente af van aankoop, dan mag u als eigenaar uw woning drie jaar vrij verkopen.

Waarom ben ik verplicht om eventueel aan jullie te verkopen? Als iemand anders het koopt, krijg ik er waarschijnlijk meer geld voor.

Door het vestigen van het voorkeursrecht, kunt u niet meer aan een andere partij verkopen dan de gemeente, tenzij wij besluiten om het niet te kopen. De waarde die wij u bieden, is gebaseerd op een taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur.

Stel dat ik wil verkopen. Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Als u besluit uw pand aan ons aan te bieden, dan gaan we met u over de aankoop van het pand in gesprek. Wij laten de waarde van uw woning taxeren door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. De getaxeerde marktwaarde is de basis van het bod dat wij uitbrengen. Hierna gaat u met de behandelend ambtenaar, uw verdere contactpersoon, in gesprek over de verkoop van uw woning.
 

Wat betekent het voorkeursrecht voor de verkoopprijs?

De getaxeerde waarde is het uitgangspunt. Deze komt tot stand op basis van een taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. Het voorkeursrecht heeft geen invloed op de verkoopprijs.

Ik heb veel geïnvesteerd in mijn woning. Welke garantie krijg ik op de teruggave van deze investering?

De aankoopprijs is gebaseerd op de marktwaarde van uw woning op basis van een taxatie, opgesteld door een onafhankelijk makelaar-taxateur. De marktwaarde wordt bepaald op basis van de staat zoals deze op het moment van de opname is vastgesteld door de taxateur. Daarbij wordt rekening gehouden met de afwerking en voorzieningen in de woning. Als uw investeringen leiden tot een waardevermeerdering of waardebehoud, dan is dit verwerkt in de getaxeerde marktwaarde.

Ik ben het niet eens met de getaxeerde waarde. Welke stappen kan ik nemen?

Voor de gemeente is de getaxeerde waarde de basis voor het bod. Als u er niet met ons uitkomt, dan bestaat de mogelijkheid een prijsvaststellingsprocedure op te starten. U kunt ons dan verzoeken om aan de rechter te vragen een definitief oordeel te vellen over de waarde van uw woning. Het blijft wel steeds uw beslissing of u wilt verkopen. Wanneer u hier meer vragen over heeft, kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Word ik geholpen met het vinden van een nieuwe koop- of huurwoning?

Wij zijn graag bereid u te adviseren. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning.

Ik verhuur mijn woning. Als ik ga verkopen, wat betekent dit voor mijn huurder?

U kunt uw pand in verhuurde staat aan ons aanbieden. De huurder kan dan de woning van ons blijven huren. Als wij een woning in verhuurde staat aankopen, is het streven om de huurders uiteindelijk te laten verhuizen. Dit is afhankelijk van de toekomstige plannen voor het gebied. Als sprake is van huurovereenkomst van bepaalde tijd kunnen wij de huur tijdig aanzeggen. Als sprake is van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd, gaan wij op termijn met de huurder in gesprek over verhuizing, afhankelijk van de gekozen invulling van het gebied.

Ik ben belegger. Word ik geholpen met het vinden van een andere koopwoning die ik kan verhuren?

Wij bemiddelen niet bij het herbeleggen van uw vermogen.

Wat als ik een restschuld overhoud aan de verkoop van mijn woning?

Als u in de huidige markt nog altijd een restschuld heeft bij verkoop van uw woning, kunt u hierover het beste met uw bank in gesprek gaan. De getaxeerde marktwaarde is het uitgangspunt voor aankoop door ons. U besluit zelf of u wel of niet uw woning verkoopt.

Als ik na de aankoop door de gemeente wil huren, hoe kom ik dan aan een huurwoning?

U kunt via een particuliere verhuurder en via een woningcorporatie een huurwoning vinden.

Krijg ik een verhuiskostenvergoeding, ook als ik zelf iets anders vind?

De verkoop vindt plaats op vrijwilligheid. Er is daarom geen sprake van een verhuiskostenvergoeding.

lk heb vragen aan de gemeente. Bij wie kan ik terecht?

Dat kan bij de heer Schook, Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid via 05-35268740 of o.schook@sonenbreugel.nl. Wilt u graag een gesprek met wethouder De Jong, neemt u dan via mail contact op met het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Voor huurders

Mijn woning is onderdeel van een VvE, wat betekent vestiging van de Wvg voor mij?

Voor VvE’s zijn er geen directe gevolgen. Als wij eigenaar worden binnen uw VvE omdat wij een woning binnen de VvE aankopen, stellen wij ons actief op binnen de VvE.

Moet ik mijn woning uit?

Uw verhuurder kan het huurcontract niet zomaar opzeggen. Koop breekt geen huur. Als de eigenaar van uw woning de woning wil verkopen, moet hij de woning aan ons aanbieden. Als hij het pand in verhuurde staat aanbiedt, en wij kopen, dan worden wij uw verhuurder.

Wat kan ik verwachten van de gemeente als huurder?

In appartementencomplexen waar wij een positie krijgen in de vereniging van eigenaren (VvE), zetten wij ons actief in voor een goed beheer van de VvE. Afhankelijk van het huurcontract gaan wij met u in gesprek over de toekomstige situatie.

lk heb vragen aan de gemeente. Bij wie kan ik terecht?

Dat kan bij de heer Schook, Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid via 06 - 36268740 of o.schook@sonenbreugel.nl.

Voor vragen die niet voor de gemeente zijn, kunt u contact opnemen met uw verhuurder.

Disclaimer: aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.