De gemeente Son en Breugel wil starters op woningmarkt een kans bieden door middel van de Starterslening, een steuntje in de rug bij de aanschaf van een eerste huis. Het gaat om mensen die al in Son en Breugel wonen, of die hier gewoond hebben en zich - na studie of werk in een andere gemeente - nu opnieuw in Son en Breugel willen vestigen. 

Tweede hypotheek 

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie(externe link). De Starterslening is een tweede hypotheek; ofwel een aanvulling op uw eerste hypotheek. De eerste 3 jaar hoeft u geen maandlasten te betalen. 

De Starterslening vraagt u online aan en bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 40.000.

Opbouw

De Starterslening bestaat uit twee delen:

 • Starterslening: een leningdeel dat annuïtair(externe link) wordt afgelost. 
 • Combinatielening: een leningdeel dat oploopt. 

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Met de Combinatielening lost u als het ware uw Starterslening de eerste 3 jaar af. Omdat dit via de Combinatielening verloopt, hoeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten te betalen. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden de rente en aflossing op zowel de Starterslening als de Combinatielening vastgesteld op basis van een inkomenstoets.

Verstrekker: de SVn

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn(externe link)) verstrekt de Starterslening uiteindelijk aan de aanvrager. 

De SVn beheert het fonds van de gemeente Son en Breugel(externe link) en zorgt voor de uitvoering van de lening. Dit is uiteraard mogelijk zolang er nog budget beschikbaar is. 

Voorwaarden

 • U bent niet eerder eigenaar geweest van een woning. 
 • U bent verblijfsgerechtigd in Nederland. 
 • U bent op het moment van aanvragen minimaal 18 jaar oud. 
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som inclusief eventuele verbouwings- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee. 
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,-.
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 40.000,-.
 • De maximale koopsom (inclusief verbouwing en/of meerwerk) voor een bestaande woning is € 203.700. 
 • Het minimale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 2.500,-.
 • Het maximale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 40.000,-.
 • De maximale koop(aanneem)som voor een nieuwbouwwoning is € 203.700,-. Dit is inclusief eventuele verbouwings- of meerwerkkosten.
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheek Garantie(externe link).
 • U moet de woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen. 

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden geldt het volgende:

 • Op het moment van de aanvraag woont u zelfstandig in een huurwoning in de gemeente Son en Breugel of bent inwonend (bijvoorbeeld bij uw ouders). Bij twee aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers. 
 • U woont op het moment van aanvragen niet in de gemeente Son en Breugel, maar heeft hier in het verleden wel minimaal 3 jaar gewoond (zelfstandig gehuurd of inwonend). In het geval van 2 aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers. 
 • U heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week bij een werkgever in de gemeente Son en Breugel dat op het moment van aanvragen minimaal 1 jaar doorloopt. In het geval van twee aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers.

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u online een aanvraag indienen. Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, worden de volgende stappen doorlopen: 

 1. De gemeente toetst of u een aanvraag kan indienen bij de SVn(externe link). Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbesluit.
 2. U dient uw aanvraag in op www.svn.nl/gemeente/sonenbreugel(externe link). Daar heeft u het toewijzingsbesluit bij nodig.
 3. SVn(externe link) voert de financiële toets uit. 
 4. De procedure eindigt met de financiële afhandeling.

Het college van B&W neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een toewijzings- of afwijzingsbesluit.

Meer informatie

Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij uw hypotheekverstrekker.