Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Direct regelen

DigiDUittreksel aanvragen

Wat is het?

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift nodig heeft.

U kunt uw afschrift online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.

Soorten afschriften

 • Geboorte: te verkrijgen in de gemeente waar u geboren bent.
 • Huwelijk: te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd bent.
 • Echtscheiding: te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd bent.
 • Geregistreerd partnerschap: te verkrijgen in de gemeente waar u uw partnerschap geregistreerd hebt.
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap: te verkrijgen in de gemeente waar de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is geregistreerd.
 • Overlijden: te verkrijgen in de gemeente waar persoon overleden is.

Afschrift versturen naar het buitenland

Wilt u het afschrift laten verzenden naar het buitenland dan kunt u hier uw afschrift online regelen.

Persoonlijk afhalen

U moet hiervoor een afspraak maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u een uittreksel op te halen bij de gemeente. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.

U dient hiervoor onderstaande documenten te kunnen overleggen:

 • Een brief waarin u toestemming geeft aan de gemachtigde. Deze brief dient door u en de gemachtigde ondertekend te zijn.
 • Geldige legitimatiebewijzen van u en van de gemachtigde.

Wat kost het?

Afschrift burgerlijke stand € 16,60

Afschrift burgerlijke stand versturen naar het buitenland € 24,85