Direct regelen

Wat is het?

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift (kopie) van deze akten aanvragen bij de gemeente.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Son en Breugel woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan.

Hoe werkt het?

U vraagt een afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift nodig heeft.

U kunt uw afschrift online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD(externe link).

Soorten afschriften

  • Geboorte: te verkrijgen in de gemeente waar u geboren bent.
  • Huwelijk: te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd bent.
  • Echtscheiding: te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd bent.
  • Geregistreerd partnerschap: te verkrijgen in de gemeente waar u uw partnerschap geregistreerd hebt.
  • Ontbinding geregistreerd partnerschap: te verkrijgen in de gemeente waar de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is geregistreerd.
  • Overlijden: te verkrijgen in de gemeente waar persoon overleden is.

Afschrift versturen naar het buitenland

Wilt u het afschrift laten verzenden naar het buitenland dan kunt u hier uw afschrift online regelen.

Persoonlijk afhalen

U moet hiervoor een afspraak maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u een uittreksel op te halen bij de gemeente. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. 

U dient hiervoor onderstaande documenten te kunnen overleggen:

  • Een brief waarin u toestemming geeft aan de gemachtigde. Deze brief dient door u en de gemachtigde ondertekend te zijn.
  • Geldige legitimatiebewijzen van u en van de gemachtigde.

Wat kost het?

Afschrift burgerlijke stand € 14,30

Afschrift burgerlijke stand versturen naar het buitenland € 22,05