Afvalbeleid

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuw afvalbeleid waarmee we stappen zetten richting een circulaire samenleving. Hierin zijn het verminderen van de totale hoeveelheid afval en het verbeteren van afvalscheiding belangrijke, maar complexe doelen. Zo’n aanpak geld kost ook geld. Met de huidige prijsstijgingen proberen we juist de kosten zo laag mogelijk te houden. In het nieuwe afvalbeleid moeten we daarom afwegingen maken tussen service, duurzaamheid en kosten van de inzameling.

Inwoners denken mee

Wij besteden hierbij aandacht aan participatie. We bieden inwoners de kans om mee te denken over de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid. Hiervoor hebben we een enquête uitgezet bij 1.500 random huishoudens in de gemeente. Andere inwoners zijn via sociale media en de Mooi Son en Breugel krant ook uitgenodigd dezelfde enquête in te vullen. Donderdag 20 april 2023 nemen we de resultaten van de enquête mee in het gesprek met de raad over de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid.  Uiteindelijk maakt de gemeenteraad de keuzes.

Afvalscheiding

Op een juiste manier uw afval scheiden is goed voor het milieu. De materialen kunnen zo namelijk gerecycled worden, waardoor nieuwe grondstoffen ontstaan. Afval wordt zo omgezet in een waardevolle grondstof. We merken dat afval scheiden in Son en Breugel al heel goed gaat, maar het kan nog beter. De kwaliteit van het afval is hierbij erg belangrijk. Afvalverwerkers vinden bij verschillende afvalstromen, zoals gft en PMD, nog veel afval dat daar niet thuis hoort. Dit noemen we vervuiling. Te veel vervuiling van gescheiden afval zorgt ervoor dat het alsnog verbrand moet worden. Dit afval kan dan niet gerecycled worden tot waardevolle grondstoffen en leidt tot hogere kosten.

Waar hoort wat?

Twijfelt u over de juiste plek voor uw afval? Neem dan een kijkje op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Deze vindt u op https://www.afvalscheidingswijzer.nl/.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het afvalbeleid? Stuur dan een mail naar duurzaam@sonenbreugel.nl.