Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Wat moet ik doen?

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Als u zich heeft geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning digitaal in uw Berichtenbox(externe link).

Als u zich nog niet hebt geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning nog gewoon per post.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat kost het?

Tarief 2022:

  • bij bewoning door één persoon : € 266,64 per jaar
  • bij bewoning door twee personen of meer : € 325,80 per jaar

Verhuizingen binnen Son en Breugel hebben geen invloed op de hoogte van het belastingbedrag. Er wordt dan ook geen nieuwe aanslag opgelegd voor de andere woning. Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u een ontheffing. Deze heeft betrekking op de volle kalendermaanden na de verhuisdatum.