Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. 

Hoe werkt het?

U ontvangt uw aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus of digitaal in uw Berichtenbox(externe link)

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de afvalstoffenheffing(externe link) voor de gemeente Son en Breugel. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals de betaling of het indienen van bezwaar. 

Zaken regelen en inzage

ga naar het digitale loket(externe link)
 

 • Kopie belastingaanslag 
  U kunt uw aanslagbiljet inzien en downloaden via het online loket(externe link) van BSOB. 
   
 • Kwijtschelding
  Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen(externe link).
   
 • Bezwaar 
  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken(externe link).
   
 • Automatische incasso 
  Via het  online loket(externe link) van BSOB kunt u regelen dat uw gemeentelijke belasting automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. 
   
 • Verhuizing 
  Bij verhuizingen binnen Son en Breugel blijft de belastingaanslag geldig; er wordt geen nieuwe aanslag opgelegd voor de nieuwe woning. Verhuist u naar een andere gemeente dan krijgt u een ontheffing voor de maanden na de verhuisdatum.

Meer informatie 

Naast afvalstoffenheffing draagt BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Son en Breugel. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen voor meer informatie: 

Tarieven 2024

perceel gebruikt door 1 persoon€ 267,00
perceel gebruikt door meerdere personen€ 334,68