De Eikenprocessierups: wat is dat nou precies?

De Eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Die vlinder legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes. Vanaf half april tot begin mei komen ze uit. Na een aantal keer vervellen komen groepjes rupsen samen. Ze vormen grote nesten op de stam en zijtakken van de eik. ’s Nachts gaan ze in processie op zoek naar voedsel in de toppen van de boom, vandaar de naam. Grote groepen processierupsen kunnen een boom helemaal kaalvreten. De rupsen vervellen drie keer, daarna krijgen ze brandharen. De brandharen veroorzaken gezondheidsklachten bij mensen.

Waar komt die rups vandaan, een paar jaar geleden hadden we er nooit last van?

Zo’n 30 jaar geleden werd de rups voor het eerst in Nederland gezien. Er staan veel eiken in ons land, dus er is veel voedsel voor de rups. Tot drie jaar geleden is het aantal rupsen explosief gegroeid, waarschijnlijk doordat de omstandigheden gunstig waren. De afgelopen jaren is de groeilijn gestopt en zijn er juist weer een stuk minder nesten. In de periode 2019-2021 is intensief bestreden met zowel bestrijdingsmiddelen als andere ecologische maatregelen zoals ander bermbeheer en de inzet van mezenkastjes.

Hoeveel brandharen heeft een Eikenprocessierups?

Iedere volgroeide Eikenprocessierups heeft circa 700.000 onzichtbare brandharen met pijlvormige weerhaakjes.

Hoe verspreiden de brandharen zich?

Verspreiding van de brandharen gaat via de lucht. De wind brengt haren wel tot op honderd meter van het nest.

Hoe herken ik een nest?

Eikenbomen met Eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen.