Direct regelen

Wat is het?

  • Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente.
  • Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen bij de gemeente.

Wat kost het?

Attestatie de vita (internationaal): € 14,30
Attestatie de vita (alleen Nederland, ook bekend als Bewijs van in leven zijn): € 8,05
Gratis als u stukken kunt overleggen van het pensioenfonds.