De Auditcommissie adviseert de raad over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

Deze activiteiten zijn:

 • de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;
 • het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;
 • een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen;
 • een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;
 • het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;
 • het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;
 • een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door accountant en college;
 • het adviseren aan de raad over genoemde taken;
 • het uitvoeren van (extra) taken in opdracht van de raad.

De gemeenteraad heeft tot leden van de Auditcommissie Son en Breugel benoemd:

 • de heer Willie Horden (ook voorzitter)
 • de heer Don Pasanea
 • de heer Marnix Thunnissen.