Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wat moet ik doen?

Het automatisch betalen aanvragen wijzigingen of stoppen kunt u online regelen.

Ontvangen wij uw machtiging binnen twee weken na dagtekening van de aanslag (de datum die op de aanslag staat), dan betaalt u het aanslagbedrag in acht gelijke delen. Machtigt u ons later, dan betaalt u het aanslagbedrag in gelijke delen verspreid over het aantal maanden dat overblijft in dat jaar.