Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Vergunning Opgraven, herbegraven en cremeren

U kunt een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook kunt u het stoffelijk overschot alsnog cremeren.

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Dat kan óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. De burgemeester beoordeelt de aanvraag.

Voor een vergunning tot opgraving kunt u of uw uitvaartondernemer gebruik maken van het online formulier.

Begrafenis of crematie van gemeentewege

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen.

Hoe werkt het?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Voor een vergunning tot opgraving kunt u of uw uitvaartondernemer gebruik maken van het online formulier.