Wat is het?

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk hebt.

Hoe werkt het?

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. U kunt ook bellen met het Werkplein bij u in de buurt.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst aan voor bijstand. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.295,00 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.590,00 hebben.
 • Hebt u meer dan € 53.100,00 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Voorschot

U ontvangt na uiterlijk 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot elke vier weken ontvangen tot wij een besluit genomen hebben.

 • Als u de bijstandsuitkering krijgt, verrekenen wij het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

U krijgt geen voorschot

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert en dat u te verwijten is;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag;
 • wij een besluit genomen hebben op uw aanvraag.

Rechten en plichten

Welke rechten heeft u met een bijstandsuitkering?

 • U mag verwachten dat uw uitkering op tijd wordt betaald. De betaling vindt plaats op de 5de van de maand volgend op de maand waarop de betaling betrekking heeft.
 • U heeft het recht om te weten waarom een bepaald besluit is genomen. In de beschikking die u ontvangt staat altijd de motivatie hoe wij tot een bepaald besluit zijn gekomen.
 • U heeft het recht om tegen een besluit van de gemeente een bezwaar in te dienen. Hoe u dit kunt doen, staat in de beschikking over het besluit.
 • U mag ervan uitgaan dat u door de medewerkers van de gemeente correct wordt behandeld. Wanneer u van mening bent dat dit niet is gebeurt, dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien en om gegevens die niet goed zijn, te laten wijzigen. U moet wel kunnen aantonen dat de gegevens in het dossier niet goed zijn.
 • U heeft mogelijk recht op aanvullende regelingen, zoals onder andere bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. U kunt hiervoor een aanvraag doen,.  Wij controleren  dan of u voldoet aan de voorwaarden.
 • U heeft recht om 4 weken per jaar -met behoud van uitkering- naar het buitenland te gaan.
 • U heeft het recht dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke plichten heeft u met een bijstandsuitkering?

Informatieplicht

U geeft informatie die de hoogte van uw uitkering kan beïnvloeden, direct door aan de gemeente. Dit kan informatie zijn over inkomen, werk, een lening of schenking, samenwonen, verhuizing of een andere verandering in uw woonsituatie. U zorgt dat wij opgevraagde informatie op tijd ontvangen. Is dit niet het geval, dan kan dit invloed hebben op het tijdstip van betaling van uw uitkering. Denk hierbij aan loonstrookjes wanneer u parttime inkomsten heeft. U geeft wijzigingen schriftelijk door. Dit kunt u doen door de wijzigingsformulieren en/of bewijsstukken te sturen naar de gemeente.

Melding verblijf in het buitenland

Iedereen die jonger is dan de AOW-leeftijd mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Dit kan gaan om vakantie, familiebezoek, of elke andere reden. U meldt minimaal 2 weken van tevoren uw verblijf in het buitenland bij de gemeente.

Arbeids-en re-integratieplicht

De bijstand is bedoeld als tijdelijk vangnet tot iemand weer in staat is om zijn eigen inkomen te genereren. Daarom moet iedereen die bijstand ontvangt zo snel mogelijk werk verkrijgen, aanvaarden en behouden. Lukt dat nog niet zelfstandig? Dan moet de werkzoekende meewerken aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. U bent verplicht om ingeschreven te staan als werkzoekende bij het UWV. U doet er alles aan om aan het werk te komen en neemt aangeboden werk aan. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) is passend.  

U gedraagt zich correct tegenover medewerkers van de gemeente en medewerkers die door de gemeente ingezet worden om uw traject te begeleiden.

U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de gemeente heeft gemaakt.

Het deelnemen aan een door de gemeente aangeboden ondersteuning, is verplicht. U bent op tijd voor afspraken met de gemeente, WSD of andere re-integratiepartijen. U bent ook verplicht mee te werken aan een onderzoek naar aanleiding van uw uitkering of re-integratie. Dit kan ook een arbeidskundig onderzoek zijn.

CliP en Son en Breugel Verbindt

Heeft u een bijstandsuitkering of een minimaal inkomen? CliP kan u de weg wijzen bij vragen over de Wet Participatie, inkomenstoeslag en andere regelingen voor inkomensverbetering. U vindt informatie over CliP op de website Son en Breugel Verbindt.