Wat is het?

Bij aanvang van uw uitkering ontvangt u een wijzigingsformulier. Om uw recht op een bijstandsuitkering vast te stellen dient u het wijzigingsformulier ingevuld te overleggen zodra er iets in uw situatie verandert dat voor de uitkering van belang kan zijn. Op dit formulier staan vragen die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering. Er staan vragen op over eventuele ontvangen inkomsten of wijzigingen in uw woonsituatie.

Alleen indien u (of uw partner, uw kinderen of andere gezinsleden) inkomsten heeft krijgt u ook een inkomstenformulier

Hoe werkt het?

  1. U levert uw wijzigingsformulier in binnen 5 dagen nadat de wijziging heeft plaats gevonden.
  2. Indien u een inkomstenformulier ontvangt moet dit formulier voor de 1ste van de maand volgende op de maand waarop het inkomstenformulier betrekking heeft binnen zijn.
  3. Als u uw formulier niet of niet tijdig inlevert kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld en zal uw uitkering niet worden uitbetaald. Tevens loopt u het risico dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd.
  4. Besluit de gemeente, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw formulier, om u op uw uitkering te korten dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Hebt u eenmaal een uitkering, dan kan de gemeente u ook andere formulieren toesturen die te maken hebben met uw uitkering. Het is verstandig om per formulier zorgvuldig na te gaan hoe u het moet gebruiken.

Het is van belang dat u elk formulier volledig invult en ondertekent. Anders kan dit consequenties hebben voor de betaling van uw uitkering. Als u vragen hebt over een formulier of u weet niet precies hoe u moet antwoorden op een vraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Daar kan men u vertellen wat u het beste kunt doen.

Kijk voor meer informatie op Digitale Klantdossier.

Voorwaarden

  1. Als u een uitkering hebt (aangevraagd), ontvangt u bij aanvang eenmalig een wijzigingsformulier van de gemeente.
  2. Zodra er iets in uw situatie verandert dat voor de uitkering van belang kan zijn, moet u dit via het wijzigingsformulier zelf doorgeven aan de gemeente. Het kan bijvoorbeeld om wijzigingen in leefsituatie, woonsituatie en financieel situatie gaan (u moet dit doorgeven binnen 5 werkdagen nadat de wijziging heeft plaats gevonden).

    Het gaat om feiten en omstandigheden waarvan mag worden verwacht dat u weet dat ze gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van uw uitkering. Vraag bij twijfel altijd na bij uw contactpersoon bij de gemeente.
  3. Zodra u (of uw partner, uw kinderen of andere gezinsleden) inkomsten krijgt geeft u dit ook door via het wijzigingsformulier. Vervolgens krijgt u van de gemeente een inkomstenformulier toegestuurd waarop u de inkomsten moet vermelden. Bij wisselende inkomsten krijgt u elke maand een inkomstenformulier. Dit formulier moet voor de 1ste van de maand volgende op de maand waarop de inkomstenformulier betrekking heeft binnen zijn bij de gemeente.