Wat is het?

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)

Wilt u voor uzelf beginnen, maar heeft u daarvoor te weinig geld en kunt u ook niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie? Werkt u al langer voor uzelf, maar heeft u nu extra financiering nodig? Mogelijk biedt de Bbz regeling voor u hierin een oplossing.

Uitkering voor levensonderhoud

U kunt als zelfstandig ondernemer een uitkering voor levensonderhoud krijgen als uw gezinsinkomen tijdelijk ontoereikend is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als gevolg van ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, uitzonderlijke weersomstandigheden, bij de opbouw van het bedrijf in de startfase of de afwikkeling van het bedrijf in de beëindigingsfase.

Bedrijfskrediet

U kunt als zelfstandig ondernemer een (meestal rentedragende) lening krijgen voor bedrijfskrediet. Dit kan nodig zijn om:

 • uw bedrijf of beroep als zelfstandige op te bouwen;
 • voor de voortzetting van uw onderneming op langere termijn;
 • het financieren van kortlopende schulden.

Een voorwaarde voor het bedrijfskrediet is dat het bedrijf of zelfstandig beroep (na de bijstandsverlening) levensvatbaar is en voortgezet kan worden. De levensvatbaarheid wordt door de gemeente beoordeeld. De rente op de lening bedraagt 8% per jaar en de looptijd is maximaal 10 jaar.

Tijdelijke versoepeling Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in de periode van oktober t/m december 2021 of januari t/m maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone Bbz-voorwaarden gelden. Let op! Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 • De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 • Het recht op de uitkering en de hoogte ervan wordt per kalendermaand berekend;
 • Uw vermogen telt niet mee;
 • De uitkering wordt direct toegekend als gift.

Anders dan bij Tozo wordt er wel onderzocht of uw bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is. Hiervoor schakelen wij mogelijk een extern adviesbureau in.

Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in december 2021 voor 1 of 2 maanden aanvragen. In de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021 is dat voor 1, 2, 3 of maximaal 4 maanden. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • T/m 31 december 2021 kunt u een uitkering aanvragen voor november en december 2021;
 • In januari 2022 kunt u een uitkering aanvragen voor december 2021, januari, februari en/of maart 2022;
 • In februari 2022 kunt u aanvragen voor januari, februari en/of maart 2022;
 • In maart 2022 (t/m de 31e ) kunt u een uitkering aanvragen voor februari en/of maart 2022.

Let op!

Vraagt u eind december of in januari een uitkering aan voor de maand december 2021? Dan ontvangt u deze uitkering – als u er recht op heeft – in januari of februari 2022. De uitkering voor december telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte. De uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur- en zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Nieuwe aanvraag

Heeft u in de maanden oktober, november en/of december 2021 een Bbz-uitkering aangevraagd en ontvangen? En wilt u deze ook in de maanden januari, februari en maart ontvangen? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. U hoeft hierbij waarschijnlijk niet alle gegevens opnieuw in te vullen of in te leveren.

Wilt u na 31 maart 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze weer opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op: Kamer van Koophandel en Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

Bbz aanvragen

 • Voer de gratis Bbz scan uit van 155-Help-een-bedrijf. Na het invullen van de scan deelt 155-Help-een-bedrijf uw gegevens met de gemeente. De gemeente neemt vervolgens contact met u op;of
 • neem direct contact op met de gemeente via het algemene nummer 0499 -491 491.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar

U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De zes weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Deze datum vindt u op de brief met het besluit.

Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van de schuldhulpverlening. Voor meer informatie: hulp bij geldzaken en schulden.

Huis naar Werk

Bent u een zelfstandig ondernemer zonder omzet/met een beperkte omzet vanwege corona? Heeft u hulp nodig bij uw zoektocht naar werk of scholing? Of heeft u als zelfstandig ondernemer vragen over personeel? Iedereen in de hele regio Zuidoost-Brabant kan met dit soort vragen terecht bij het Huis naar Werk. Iedereen die werk zoekt, kan contact opnemen met of binnenlopen bij het Huis naar Werk. Huis naar Werk reikt u de helpende hand. Zij kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden rondom werk, inkomen en scholing. Voor meer informatie: website Huis naar Werk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Bbz verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

Hoe werkt het?

 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd;
 • u werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf;
 • u bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf;
 • uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen;
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland;
 • u heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf;
 • u heeft geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank;
 • uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen u kunt op (korte) termijn zelf weer in uw bestaan voorzien;
 • uw bedrijfsadministratie is ‘up to date’ en beschikbaar.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er aanvullende voorwaarden per doelgroep. De doelgroepen zijn:

 • gevestigde zelfstandigen
 • startende zelfstandigen
 • oudere zelfstandigen
 • beëindigende zelfstandigen.