Wat is het?

Werk boven uitkering

De bijstand is een tijdelijk vangnet. U moet er alles aan doen om werk te vinden. Daar hoort bij dat u uw kansen op werk moet vergroten. Dit doet u onder andere door te solliciteren en u in te schrijven bij uitzendbureaus. Werk gaat altijd boven uitkering. Als u ergens kunt werken, moet u dit accepteren. Het werk hoeft niet aan te sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen. Ook een tijdelijk dienstverband, deeltijdwerk of werk via een uitzendbureau moet u accepteren. Wel moet het werk passen bij uw belastbaarheid.

Re-integratieondersteuning

Kunt u (nog) niet werken? Of heeft u een arbeidsbeperking? Dan kan de gemeente  verschillende instrumenten inzetten om uw kans op werk te vergroten. Uw werkconsulent van de gemeente beoordeeld wat nodig is.Let op! Meewerken aan uw re-integratie is niet vrijblijvend. U bent in de bijstand verplicht om mee te werken.

Ontheffing

In de bijstand is iedereen verplicht actief werk te zoeken. Voor sommige mensen geldt deze plicht tijdelijk niet. Wanneer uw werkconsulent bepaalt dat u tijdelijk niet in staat bent om te werken, krijgt u voor bepaalde tijd een ontheffing van de arbeidsverplichting. De re-integratieverplichting blijft van toepassing. Alleen  als u kunt aantonen dat u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent, vervalt deze verplichting. U heeft pas ontheffing voor de arbeidsverplichting na ontvangst van een beschikking waarin dit vermeld staat. 

Wat kunt u van de gemeente verwachten wanneer u (deeltijd) gaat werken?

Kinderopvang

Heeft u jonge kinderen om voor te zorgen? Dan betalen de Belastingdienst en de gemeente de kosten voor de opvang van uw kinderen. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Hiervoor komt u in aanmerking wanneer u werkt of een traject naar werk volgt. De gemeente vergoedt de resterende kosten van de kinderopvang, exclusief een vastgestelde eigen bijdrage. Dit is mogelijk zolang u een uitkering van de gemeente ontvangt. 

Inkomstenvrijlating

Als u inkomen ontvangt, wordt uw uitkering lager. Vindt u een deeltijdbaan en draagt dit werk bij aan uw arbeidsinschakeling, dan kunnen wij een deel van de inkomsten vrijlaten. U houdt dan, gedurende zes maanden maandelijks meer geld over van de uitkering. Vraag bij uw werkconsulent na of u in aanmerking komt. 

Uitstroompremie

Heeft u 12 maanden een bijstandsuitkering ontvangen en bent u intussen 6 maanden aan het werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige premie van € 500,-. Vraag naar de voorwaarden bij uw werkconsulent.