Wat is het?

Bijzondere bijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen noodzakelijke extra en bijzondere kosten kunnen betalen, waarvoor niet voldoende inkomen of vermogen is. Ook moeten de kosten niet op een andere manier vergoed kunnen worden, bijvoorbeeld met een zorgverzekering.

Dit zijn voorbeelden van kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen:

  • eigen bijdrage voor rechtshulp;
  • kosten van bewindvoering.

Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) krijgt u geen bijzondere bijstand. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten. Inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ.

Wat moet ik doen?

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente via de groene knop bovenaan deze pagina. 

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand heeft u DigiD nodig. Als u dit nog niet heeft dan kunt u dit aanvragen via de website van DigiD(externe link).

Komt u hier niet uit? Neem dan contact op met Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) Son en Breugel via 0499-491470.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken. Wanneer u een brief heeft gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Hoe werkt het?

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm*. Voor het inkomen dat hier boven zit, wordt een draagkrachtpercentage van 35% (bij medische kosten) of 100% (bij niet medische kosten) toegepast. De hoogte van het draagkrachtpercentage is afhankelijk van de aard van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt.
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben. Voor een alleenstaande is de grens € 7.575,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 15.150,00.
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • De kosten zijn nog niet gemaakt (maximaal 3 maanden geleden): u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt.
  • De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen.