Direct regelen

Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Advies: overleg met de buren of zij problemen hebben met kappen van de boom.

Hoe werkt het?

Via Omgevingsloket online kunt u uw omgevingsvergunning online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor kappen nodig

 1. Staat de boom op uw grond?
  • Nee, deze boom mag u niet kappen.
  • Ja, ga verder naar vraag 2
 2. Staat de boom in hoofdgroenstructuurkaart (zie kaart)
  • Ja, omgevingsvergunning benodigd omgevingsloket
  • Nee, ga verder naar vraag 3
 3. Is het een monumentale boom? (zie lijst)
  • Nee, geen omgevingsvergunning nodig.
  • Ja, omgevingsvergunning benodigd omgevingsloket

Vraag op tijd uw vergunning aan

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Informatie kunt u nalezen in het groenbeleidsplan.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning Kappen bedragen € 28,80.

Als de percelen de bestemming wonen/boswonen hebben is het mogelijk dat u een aanlegvergunning nodig heeft. Deze kost € 462,00.