Direct regelen

DigiD linkVergunning aanvragen

Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Advies: overleg altijd met de buren of zij problemen hebben met kappen van de boom.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket(externe link) kunt u uw omgevingsvergunning online aanvragen.
Hiervoor heeft u DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (bedrijven) nodig. Een eHerkenningsmiddel vraagt u aan via eHerkenning(externe link).

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor kappen nodig

  1. Staat de boom op uw grond?
    • Nee, deze boom mag u niet kappen.
    • Ja, ga verder naar vraag 2.
  2. Staat de boom in hoofdgroenstructuurkaart (zie kaart)?
  3. Is het een monumentale boom (zie lijst)?

Vraag op tijd uw vergunning aan!

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Meer informatie over bomen in ons dorp kunt u kunt u nalezen in het groenbeleidsplan.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bedragen € 24,90.

Als uw perceel de bestemming wonen/boswonen heeft, is het mogelijk dat u een aanlegvergunning nodig heeft. Deze kost € 472,00.