Wat kost het?

Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u kosten. In de tarieventabel van de legesverordening 2024(externe link) vindt u een overzicht van de kosten.

Ook voor een conceptverzoek betaalt u legeskosten. Deze zijn lager dan de kosten van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als we het conceptverzoek positief beoordelen, kunt u een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. De kosten van het conceptverzoek trekken we af van de kosten van de omgevingsvergunning. U betaalt hierdoor dus geen extra legeskosten.

Als we omgevingsvergunning weigeren, betaalt u een deel van de legeskosten. Ook als de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of tijdens de behandeling door u wordt ingetrokken, moet u een deel van de leges betalen.

Hoe berekenen we de bouwkosten?

De hoogte van de te betalen leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. De bouwkosten bepalen we aan de hand van de ROEBlijst(externe link). In deze lijst zijn de bouwkosten opgenomen van de meest voorkomende bouwwerken. De bouwkosten zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. Aan de hand van deze eenheidsprijzen berekenen we de bouwkosten van uw bouwwerk. Deze bouwkosten zijn de grondslag voor de berekening van de bouwleges. En dus niet de werkelijke bouwkosten of een raming.

De eenheidsprijzen zijn vastgelegd per type bouwwerk en gebruiken de meeste gemeenten in de regio. Zo worden voor dezelfde type bouwwerken dezelfde leges betaald. Ook als je zelf gaat bouwen of gebruikte materialen gaat toepassen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de legesverordening? Of over uw legeskosten?
Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen.