Overleg met uw buren (omgeving) over uw (ver)bouwplannen

Neem zelf contact op met uw buren, omwonenden en belanghebbenden. Vertel hen persoonlijk over uw bouwplannen.
Zij stellen het vast op prijs dat u dat nieuws persoonlijk vertelt en dat zij dat niet via de krant of op overheid.nl lezen.
Het is ook uw verantwoordelijkheid om uw buren te vertellen over uw plannen. U moet zelf uw best doen om de mensen en organisaties die een mogelijk belang hebben bij uw plan te betrekken.

Als u in gesprek gaat over uw bouwplan, komt u erachter wat uw omgeving ervan vindt. En welke belangen, kansen en zorgen er zijn. Misschien kunt u op basis hiervan uw plan nog aanpassen. Hierdoor wordt uw plan beter en heeft u minder kans op klachten en bezwaren achteraf. Dat is voor iedereen prettig: uw buren voelen zich gehoord en u kunt verder.

Waar moet ik aan denken als ik een gesprek ga voeren?

Het gesprek aangaan over uw bouwplan kunt u doen op de manier die u het beste lijkt en bij u past.

Een aantal aandachtspunten die u kunnen helpen als u het gesprek aangaat:

  • Bij ieder plan is het belangrijk om na te gaan: wie gaat hier iets van merken? Wie zijn de belanghebbenden? Wie heb ik nodig om het te kunnen realiseren?
    Wilt u bijvoorbeeld een garage bouwen tegen de grens met uw buren? Dan heeft dit effect op uw buren. Denk ook aan geluid en gebruik van de grond van uw buren tijdens de bouw. En denk ook aan de bestaande beplanting of erfafscheiding die verwijderd moet worden. Of de schaduw die uw plan veroorzaakt in de tuin van de buren.
  • Hoe groter de impact van uw plan, hoe groter de groep van buren en belanghebbenden.
  • Ga in gesprek met alle belanghebbenden. Het kan zijn dat er meerdere overlegmomenten nodig zijn, afhankelijk van de omvang en impact van uw plan.
  • Overleg het liefst met belanghebbenden op de locatie waar het plan straks komt. Werk ook met beelden/tekeningen. Het is makkelijker overleggen als iedereen weet hoe het plan er uit komt te zien en waar het komt te staan. Leg aan de hand hiervan uit wat uw plannen zijn.
  • Geef ook aan waar u al rekening mee heeft gehouden als het gaat om uw omgeving. Probeer tijdens de gesprekken belangen, bezwaren, zorgen of ideeën boven tafel te krijgen. En achterhaal wat voor iedereen echt belangrijk is.
  • Geef aan of u wel of niet iets met de opmerkingen kunt of wilt doen en waarom. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat uw budget het niet toelaat of dat het omgevingsplan de bebouwing wel toestaat of andere regelgeving waar u rekening mee moet houden.
  • Maak ook goede afspraken over het vervolg. Blijf communiceren tijdens het proces. Doe dat open, eerlijk en transparant. Niet alleen voorafgaand aan de vergunning, maar ook tijdens de bouw van uw plan.

Bouwplannen met veel impact op de omgeving

Gaat u een bouwplan realiseren dat meer impact heeft op de omgeving? Dan kan het zijn dat u verplicht bent om met uw omgeving in gesprek te gaan. Dit noemen we dan een participatie-traject. 
ij uw aanvraag omgevingsvergunning moet dan duidelijk blijken dat u dit gesprek gevoerd heeft. U moet dan aangeven met wie u dit gesprek gevoerd heeft en wat daarin besproken is. Dit legt u vast in een 'Participatieverslag'. Voor het opstellen van dit verslag maakt u gebruik van het Formulier participatieverslag

Hulp nodig?

Heeft u vragen over uw bouwplan? Twijfelt u? Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag?
Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen.