Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Wat moet ik doen?

De meldingen doet u door de kaarten die u ontvangt bij uw omgevingsvergunning in te vullen en op te sturen.

Het is ook mogelijkheid een email te sturen naar wabo@sonenbreugel.nl o.v.v. het adres en het registratienummer van uw omgevingsvergunning.