Wat houdt het plan in?

De gemeente en woningstichting ‘thuis onderzoeken de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling op deze locatie (oude gemeentewerf). Dit gebeurt met een haalbaarheidsonderzoek.

Wie bouwt?

Nog niet bekend.

In welke fase?

Het haalbaarheidsonderzoek is gestart. Onderdelen van dat onderzoek zijn onder andere de controle van de gesteldheid van de bodem en onderzoek naar archeologie en flora en fauna.

Daarnaast starten we met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het terrein.

Planning?

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwachten we in het najaar van 2023.

Wilt u meer weten? 

Lees dan de raadsinformatiebrief(externe link). U kunt ook een mail sturen naar.