Een briefadres is bedoeld voor mensen die naar een instelling verhuizen (zoals een verpleeghuis of gevangenis), maar ook voor wie geen vast woonadres heeft zoals een schipper of circusartiest. Omdat zij geen brievenbus hebben, gaat hun post naar een ander adres. Dit kan bijvoorbeeld bij een kennis of familielid zijn. 

Briefadres aanvragen 

Het briefadres kan worden aangevraagd door:

 • degene voor wie het briefadres bedoeld is (briefadresnemer); 
 • het hoofd van de instelling waar u gaat wonen; 
 • een meerderjarige die hiertoe gemachtigd is door de persoon voor wie het briefadres bedoeld is, 
  voor jongeren tot 16 jaar mogen ouders/voogd dit doen zonder dat hier een machtiging voor nodig is. 

Voorwaarden 

Niet iedereen komt in aanmerking voor een briefadres. De gemeente gaat na of u daadwerkelijk geen verblijfadres heeft en of u aan de voorwaarden voldoet om een briefadres te mogen gebruiken. 

 • U kunt alleen een briefadres bij ons aanvragen als dit adres in Son en Breugel ligt. 
 • Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. 
 • U geeft uw briefadres zelf door aan andere organisaties dan de overheid. 

Overheidspost doorgeven

Degene die post voor u ontvangt en staat ingeschreven op dit adres noemen we de briefadresgever. Deze persoon (of instelling) moet ervoor zorgen dat u post van de overheid krijgt. Bij overheidspost gaat het bijvoorbeeld om:

 • gemeentebrieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Benodigde documenten

 • geldig identiteitsbewijs van de aanvrager; 
 • geldig legitimatiebewijs + ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het briefadres; 
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat u geen vaste woonplaats heeft of in een instelling verblijft.