Centrumvisie

Een sfeervol, levendig en groen dorpshart waar wat te beleven is! Dat is het doel voor het centrum van Son. Niet voor niets, want de aantrekkelijkheid van het centrum staat onder druk. Er is veel asfalt, er zijn onveilige verkeerssituaties en er is te weinig groen. Daar moet verandering in komen vinden inwoners, ondernemers, het college en de raad van gemeente Son en Breugel.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met een Centrumvisie voor Son. In deze visie staan de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen voor het centrum, als voorwaarde voor ontwikkelingen in de toekomst. Hoe zorgen we voor meer groen, meer ruimte voor terrassen en evenementen, en houden we tegelijkertijd het centrum voor iedereen bereikbaar? Hoe verbeteren we de veiligheid? Hoe gaan we om met parkeren?

Aangezien mobiliteit een belangrijk thema is voor het centrum trekken we gelijk op met het Mobiliteitsplan Son en Breugel, dat tegelijk met de Centrumvisie wordt opgesteld.

Hoe wordt u betrokken?

Het schrijven van de Centrumvisie voor Son doen we niet alleen, want het centrum is voor iedereen. Daarom kunnen ondernemers, verenigingen, inwoners en andere bezoekers en gebruikers van het centrum meedenken over de Centrumvisie. we organiseren daarvoor verschillende activiteiten in 2023 en 2024.

De stappen om te komen tot een Centrumvisie voor Son

Stap 1 In gesprek met zakelijke gebruikers van het centrum

Eerst spreken we met mensen die het centrum zakelijk gebruiken óf een groter belang vertegenwoordigen. Denk daarbij aan ondernemers in het centrum, de fietsersbond, de parochie en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum. Tijdens een fysieke bijeenkomst in oktober 2023 werkten we samen met de genodigden aan de eerste contouren van de Centrumvisie. Met de input die we daar op hebben gehaald, gaan we scenario’s uitwerken. De scenario’s bespreken we in kleinere bijeenkomsten.

Stap 2 Meedenken met scenario’s voor het centrum

Tijdens bijeenkomsten in mei en juni hebben we deze scenario’s gedeeld met belanghebbenden. We zijn in gesprek gegaan over de voor- en nadelen van alle scenario’s. Welk scenario spreekt het meest aan? Waar zitten zorgen? Zien we iets over het hoofd? Met de input kunnen we in de volgende stap keuzes gaan maken.

We weten op dit moment nog niet hoe het delen van de scenario's er precies uit gaat zien en wanneer dit kan. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u daarover via onder andere deze pagina.

Stap 3 De eerste versie van de Centrumvisie

In deze stap combineren we de scenario’s tot één voorkeursscenario, die we gaan uitwerken in de Centrumvisie. Vóórdat de raad deze visie vaststelt, komen we eerst bij u terug. Herkent u zich in de gemaakte keuzes? Wordt u enthousiast over het toekomstperspectief van het centrum, of blijft u met zorgen zitten? Hoe kunnen we deze wegnemen? U kunt opnieuw uw reactie geven. Hoe dat er precies uit gaat zien en wanneer dat is, weten we nu nog niet. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u daarover via onder andere deze pagina.

Stap 4 De definitieve versie van de Centrumvisie

Met alle input die we verzamelen maken we de definitieve Centrumvisie. De raad stelt definitieve versie vast.

Contact en vragen