Direct regelen

Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, kunt u een collecte of inzameling organiseren. Dit kan een landelijk of lokaal goed doel zijn.

Hoe werkt het?

Het is toegestaan te collecteren als men is ingeschreven bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en in het landelijke collecterooster is opgenomen.

Lokale goede doelen dienen te voldoen aan de regels van het CBF, maar hoeven hier niet te worden ingeschreven. Voor een lokaal goed doel kan de collecte niet worden gehouden als er al een collecte staat gepland op het collecterooster van het CBF.

Kijk voordat u een collecte organiseert altijd op de website van het CBF.