Test de bodemdoorlaatbaarheid van de grond met de emmertest

 1. Graaf een gat van 30 centimeter diep.
 2. Vul dit gat met een emmer water van ± 10 liter.
 3. Herhaal dit als het water weggezakt is.
 4. Vul na vier uur nog een emmer water in het gat en noteer de tijd dat het water weg is.

  Het water is in minder dan 20 minuten weggezakt.

  De bodem is zeer geschikt om het regenwater af te koppelen.

  U kunt:

  • Bovengronds infiltreren
  • Ondergronds infiltreren

  Het water is in minder dan een 1,5 uur weggezakt.

  De bodem is geschikt om het regenwater af te koppelen.

  U kunt:

  • Bovengronds infiltreren
  • Ondergronds infiltreren

  Het water is tussen de 1,5 en 4,5 uur weggezakt.

  De bodem is matig geschikt om het regenwater af te koppelen.

  U kunt:

  • Bovengronds infiltreren
  • Ondergronds infiltreren

  Infiltratiecapaciteit vermenigvuldigen met 1,5 tot 2,5

  Het water is na 4,5 uur nog niet weggezakt.

  De bodem is niet geschikt om het regenwater af te koppelen.

  U kunt: 

  • Niet bovengronds infiltreren
  • Niet ondergronds infiltreren

  Wat is wel mogelijk?

  • Circulair gebruik van regenwater
  • Naar oppervlaktewater
  • Regenwaterriool in de weg