De gemeenteraad van Son en Breugel heeft een Lokaal Sociaal Bemiddelaar aangesteld in de persoon van mevrouw Jeannette van den Tillaart.  

Taak

De Sociaal Bemiddelaar heeft de taak te bemiddelen tussen inwoners en de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Het betreft complexe situaties waarbij de inwoner en de gemeente vastlopen  in regelgeving en er met elkaar niet uitkomen. Hierdoor kan de inwoner “tussen wal en schip te vallen”.

Werkwijze

De Sociaal Bemiddelaar werkt onafhankelijk van de gemeente en gaat samen met de inwoner en de gemeente op zoek naar de best mogelijke oplossing voor het probleem.

Ondersteuning bij indienen aanvraag via het CMD

De Lokaal Sociaal Bemiddelaar biedt geen ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Als u ondersteuning wilt bij het indienen van uw aanvraag, dan kunt u dit bij uw eerste melding bij het CMD aangeven. De medewerkers van het CMD kunnen u verder informeren.

Contactgegevens

U kunt de Lokaal Sociaal Bemiddelaar bereiken via: