Wat is het?

Inwoners die om lichamelijke en/of psychische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen in aanmerking komen voor de deeltaxi Son en Breugel. De deeltaxi is een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer en het vervoer per taxi. Het vervoer wordt uitgevoerd door Personen Vervoer Zuid Nederland (PZN). Er wordt (elektrisch) gereden met gewone taxi's en taxibusjes door Connexxion.

Wat moet ik doen?

Vervoerspasje

U kunt tegen het gereduceerd tarief gebruik maken van de deeltaxi wanneer u een vervoerspasje heeft.

Vraag de vervoerspas aan bij het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname). Het CMD is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0499) 491470. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers. In dit gesprek wordt nagegaan of gezien uw situatie, de deeltaxi voor u een geschikte voorziening is.

Het vervoer vindt plaats met gewone taxi's en taxibusjes. Een deeltaxi deelt u doorgaans met andere passagiers. Hierdoor kan een rit wat langer duren dan met een gewone taxi. Daar tegenover staat dat een rit per deeltaxi goedkoper kan zijn dan met een gewone taxi.

Reistijden

De deeltaxi rijdt zeven dagen per week van 08.00 tot 24.00 uur. U wordt bij de voordeur opgehaald met een taxi of taxibusje en zonder overstap naar uw bestemming gebracht. Uitsluitend voor het bezoek aan het ziekenhuis of een arts zijn op werkdagen ritten vanaf 07.00 uur mogelijk.

Vervoersgebied

Het vervoersgebied van de deeltaxi omvat een gebied van 25 kilometer rondom Son en Breugel.

De deeltaxi stelt u in staat om uw sociale contacten te onderhouden: bijvoorbeeld familie of vrienden bezoeken of naar de stad reizen. Bovendien kunt u de deeltaxi ook gebruiken om bezoeken af te leggen aan een arts, een specialist of het ziekenhuis. Voor dit vervoer gelden dezelfde voorwaarden en beperkingen als voor het overige vervoer per deeltaxi.

Bovenregionaal vervoer

Als u gebruik maakt van de deeltaxi dan kunt u voor het vervoer buiten het vervoersgebied van de deeltaxi gebruik maken van Valys. Dit is een landelijk systeem waar de gemeente niet bij betrokken is. Nadere informatie kunt u vinden op de website van Valys of via telefoonnummer (0900) 96 30.

Voor bewoners van Zonhove geldt aanvullend op Valys een aparte regeling.Neem contact op het het CMD voor meer informatie.

Wat kost het?

Als gebruiker van de deeltaxi betaalt u een bijdrage die gelijk is aan het OV-tarief. Dit betekent dat u per rit een opstaptarief van€ 0,99 betaalt. Daar bovenop betaalt u een bedrag per kilometer van € 0,175.

Rekenvoorbeeld:Stel dat u 10 kilometer reist, dan wordt de door u te betalen eigen aandeel als volgt berekend: Opstaptarief € 0,99Kilometertarief 10 kilometer x € 0,175 € 1,75 +Totaal € 2,74 Wanneer u verder wilt reizen dan 25 kilometer rijdt u tegen het commerciële tarief. Dat tarief bedraagt € 2,35 inclusief BTWper kilometer.